Risicobeoordeling

EU-richtlijnen en dienovereenkomstig in het Duitse recht omgezette wetten, eisen het doorvoeren van een risicobeoordeling resp. een gevarenanalyse. De basisnorm DIN EN ISO 12100 formuleert algemene principes ten aanzien van vormgeving, evenals begripsdefinities, en beschrijft de methode van risicobeoordeling uitvoerig.

Zo brengen we binnen de 3C-Groep bij bijvoorbeeld de ligstoel één van de veiligheidsrelevante wettelijke eisen aan de risicobeoordeling in praktijk:

We laten het volgende in een geaccrediteerd testlaboratorium testen:

  • Stabiliteit volgens DIN EN 1022
  • Duurzaamheid RAL GZ 430

 

De risicobeoordeling is een iteratief proces betreffende de grootst mogelijke risicovermindering. Als besloten wordt dat het risico in toereikende mate werd verminderd, wordt de risicobeoordeling gedocumenteerd. Pas na een geslaagd doorstane test is het product CE-conform en krijgt het van ons de EG-conformiteitsverklaring!