;;

JE EIST? GOED ZO!

Product paspoort.

Dit productpaspoort met gedetailleerde gebruiksaanwijzing, onderhouds- en garantiebepalingen bevestigt dat u een product aanschaft dat met succes een intensieve kwaliteitscontrole volgens de strenge voorschriften van de DGM (Deutsche Gesellschaft für Möbelmöglichkeit) heeft ondergaan.

Om lang van uw meubelstuk te kunnen genieten, moet u het zorgvuldig behandelen en regelmatig verzorgen. Belangrijke individuele instructies vindt u in de desbetreffende bijlage in uw aangepaste informatie-enveloppe. Uw meubelstuk is geschikt voor het beoogde gebruik en voor een correct gebruik in privéwoonruimten (binnenshuis). Lees deze informatiebrochure zorgvuldig door en volg de tips en informatie op.

Wij wensen u veel plezier met uw meubelstuk.

Productpaspoort als PDF-bestand te downloaden